J,C,B.jpg
01 Des CK

Nye kluter hos GlassNilsen.

Familiebedriften utvider.

Grunnet økt pågang og et bedret marked i Bergen har vi den siste tiden valgt å ansette nye medarbeidere.

1. oktober begynte Christer Kvinge (t.v. på bildet) hos oss. Christer har over 13 år bak seg hos Hole Glass As. De siste 6 årene som salgsleder for deres glassavdeling.
Han er ansatt som salgssjef hos oss og vil da få ansvar for salg, innkjøp, kundeoppfølging og andre oppgaver som hører en slik stilling til.

Bjarte Sæverud (i midten) og Jarle Myklebust (t.h på bildet) begynner hos oss i dag 1. desember.

Bjarte har 28 års erfaring fra bransjen. Er utdannet glassmaker/glassfagarbeider og har jobbet de siste 10 årene hos Hole Glass As. Før det jobbet han hos Glassmester Gjesdal As hvor også hans far arbeidet.

Jarle er også utdannet glassmaker/glassfagarbeider og har hele 36 års erfaring i bransjen. De siste 8 årene hos Hole Glass As hvor han bl.a. spesialiserte seg på helglassløsninger. Før det var han hos Pilkington og Glassmester Jon Hole.

Begge er nå ansatt som montør her hos oss. Med denne kompetansen på plass ønsker vi nå å satse enda mer på helglassmarkedet som f.eks glass over kjøkkenbenk, dusjløsninger, kontorskillevegger og helglassrekkverk. Et marked som er kommet for å bli og som vi naturligvis ønsker å ta vår del av. Pågangen av det generelle glassmestermarkedet har også økt den siste tiden samt at det øker på med arbeid hos våre næringskunder som vi satser mye på.

Med disse 3 ansettelsene tilegner vi oss 78 års kompetanse til vår familiebedrift i Bergen vest.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen og gleder oss til å ha dere med på laget!